ATMOSFERE EXPLOZIVE

asistenţă tehnică, proiectare, execuție, montaj şi service

DETALII

INSTALAȚII DE VENTILARE

amplasate în medii cu

atmosfere potențial explozive

şi/sau toxice

DETALII

evaluarea necesarului de resurse pentru organizarea activităţii

STAȚII DE SALVARE

DETALII

ROMCONVERT

asigură consultanţă de specialitate şi/sau furnizarea de sisteme integrate software şi hardware pentru proiectare şi producţie

ROMCONVERT

este specializată în domeniul automatizărilor industriale, desfăşurând în paralel şi activităţi de proiectare şi prestări de servicii în diferite domenii, inclusiv în arii periculoase clasificate Ex.

ROMCONVERT

oferă clienţilor soluţii optime pentru fiecare aplicaţie în parte.

Informații generale

Folosind cele mai noi tehnologii şi beneficiind de experienţa şi profesionalismul unui personal calificat, ROMCONVERT îşi concentrează eforturile în direcţia dezvoltării unei game largi de produse performante şi servicii de cea mai bună calitate, care să corespundă cel mai bine exigenţelor beneficiarilor:

ROMCONVERT

    • proiectare şi realizare de sisteme complexe pentru monitorizarea şi controlul proceselor tehnologice;
    • proiectare şi dezvoltare de aplicaţii software;
    • proiectare, planificare, inginerie şi alte activităţi din domeniul tehnic;
    • producţie publicitară;
    • asistenţă tehnică, proiectare, service şi întocmirea de documentaţii tehnice pentru atestarea conformităţii echipamentelor montate în arii periculoase clasificate Ex din: instalaţiile tehnologice aparţinând unităţilor economice din chimie, petrochimie, staţiile de distribuţie a carburanţilor, depozitele de carburanţi, stațiile de încărcare acumulatoare, vopsitorii, instalaţiile tehnologice pentru producerea materiilor explozive, fabricile de distilare şi prelucrare a alcoolului, fabricile de producere a nutreţurilor concentrate, morile de cereale, instalaţiile tehnologice din cadrul tăbăcăriilor, instalaţiile frigorifice prin care se vehiculează amoniac etc.

ROMCONVERT este certificată de TRACE International în urma finalizării procedurilor de verificare a antecedentelor anticorupție, acceptate pe plan internațional. Certificarea TRACE subliniază angajamentul ROMCONVERT de transparență în tranzacțiile comerciale internaționale.

certificat TRACE

Implementarea unui sistem de management integrat calitate – mediu – sănătate şi securitate ocupaţională oferă garanţia că activităţile care afectează calitatea lucrărilor pot fi planificate, realizate şi controlate şi că cerinţele contractului pot fi îndeplinite în mod corespunzător.

Certificari ISO RCV