CONSIDERAȚII PRIVIND DESTINAREA IREVERSIBILĂ A ABURULUI ÎN TURBINĂ