Informații Generale


Înființarea și funcționarea, la nivelul unei organizații, a unei staţii pentru intervenţii şi salvare în medii toxice, explozive şi/sau inflamabile este permisă numai în urma autorizării obţinute de la INSEMEX Petroşani, personalul care activează în cadrul staţiilor de salvare trebuind să fie instruit şi autorizat de către INSEMEX.