Informații Generale


Verificarea instalaţiilor de ventilare amplasate în medii cu atmosfere potențial explozive şi/sau toxice se realizează în scopul depistării modificării performanţelor de ventilare în ceea ce priveşte:
– debitul de aer vehiculat;
– viteza de curgere a aerului în conducte şi în planul gurilor de ventilare;
– depăşirea concentraţiilor în interiorul instalaţiei;
– apariția perturbaţiilor în funcţionarea ventilatoarelor şi a dispozitivelor de reglare.