SISTEM DE GESTIUNE A STOCURILOR DIN PARCURILE DE REZERVOARE – SGPR