Informații Generale


Prin aplicarea unor soluții tehnice optime, atât din punct de vedere al costurilor, cât și al ușurinței în execuție și exploatare, documentaţiile realizate sunt clare, concise şi includ toate elementele necesare instalării, exploatării, inspecției, reparației şi/sau întreţinerii echipamentelor tehnologice la care se face referire.