CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND POSIBILITATEA TESTĂRII ELECTRONICE A CALITĂȚII PROCESULUI DE PULVERIZARE