STUDIU TEORETIC ŞI EXPERIMENTAL ASUPRA CALITĂŢII PROCESULUI DE PULVERIZARE