ANALIZA REGIMULUI NESTAŢIONAR AL UNUI CUPTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA UNUI PRODUS PETROLIER